Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geomantie

21. 2. 2011

Jako mnohé jiné umění má i Geomantie své kořeny skryté v hloubkách minulosti. Pochází z dob, kdy člověk žil v blízké spjatosti s přírodou a neviděl se jako něco oddělené a cizorodé prostředí ve kterém se pohyboval. Instinkty a vývoj druhu mu veleli vnímat své bezprostřední okolí jako zdroj potravy, nebo případného nebezpečí. Hledal a nacházel místo na spánek, odpočinek, úkryt před nepohodou či nepřátelským okolím. Nacházel místa vhodná pro pozorování lovené zvěře, nacházel vodu tam kde jí bylo málo, vnímal místní klima aby si vybíral to co nejvíce vyhovovalo jeho zájmům. Znal své okolí velmi přesně, věděl v něm číst, protože od toho závisel jeho život.
Pokud je pravda, že vývoj člověka trval eóny, tak naše elektronická přítomnost, krátká průmyslová minulost ba dokonce i tisíce let trvající zemědělské kultury jsou pověstnou kapkou v moři času lidstva. Stejně je to i s našimi schopnostmi. Neznáme sami sebe, nevíme co všechno dokážeme. Od intuitivního vnímání okolí, vlastních stavů a jejich nevědomého zpracování závisí náš život dosud. A jak působí okolí na člověka, tak člověk působí na okolí. Při takovém myšlenkovém postupu netřeba jít daleko k myšlence, že hození kamínků do písku a vytvoření obrazec má úzký vztah s tím kdo jsem a jak činím. V bohatých slojích osobního nevědomí je soustředěno mnoho informací které z různých důvodů nepoužíváme přímo. Jak ale k nim získat přímý přístup? Projevuje se naše nevědomí podle nějakých zákonitostí? Víme takové zákonitosti odhalit?

Geomantie je často pokládána pouze za věštění ze značek nakreslených na zemi. Není to tak. Postupem času se z ní stal propracovaný systém s více vývojovými větvemi. Původně byla využívána při vyhledávání osobních odpovědí v různých oblastech života, v otázkách lásky, vztahů, bojů a válek. Lidé se touto metodou řídili při uzavírání obchodů, hledání správných území pro stavby. Jak věštecká metoda má své zvláštnosti podle kultur ve kterých byla používána. Západní - evropská Geomantie má pravděpodobně své kořeny v staroarabskej metodě která se jmenuje "Ilm al Ramla". Metoda křesťanskou a židovskou náboženskou tradicí pokládána za nečistou spočívala v "správném" výkladu vzorů a seskupení bodů vzniklých při hození různých předmětů na zem nebo do písku. V svých klasických formách se používá dodnes na území severní Afriky. V západní Evropě je Geomantie známá od 12. století, když do středověké latiny přeloženy první knihy z arabských, hebrejských a byzantínskych zdrojů. Teprve v období renesance vznikly i první překlady ve francouzštině, italštině, španělštině, němčině a angličtině. V 16. století byl publikován francouzský manuskript známý pod názvem "Figures de Géomancie". Je to praktický manuál obsahující výklady různých figur, domů a jejich vzájemných vztahů. Figura se skládá ze čtyř pozic a na každé pozici může být jeden nebo dva body. Domy popisují různé oblasti života. Z moderního pohledu je fascinující analogie s binárním kódováním, které je základem v teorii počítačů či genetického kódování DNA. V knize se můžeme dočíst tvrzení autorů této středověké "vědy" že: "síla která vládne a vede geomantii není ničím jiným než síla duše člověka který generuje body". Určitě publikování takovýchto tvrzení vedla i obava z církevní nevole a případného podezření z černé magie. Jiná slavná kniha z tohoto období je "Le Plaisant jeu du Dodechedron" která popisuje hru používající 12 stranovou hrací "kostku". Tento geometrický útvar se jmenuje dodecaedr nebo dvanáctistěn, a je zároveň považován za emblém makrokosmu. Hra má 144 veršovaných otázek seřazených do dvanácti domů a ty jsou spojovány s 1728 věšteckých výroky inspirovanými geomantickými příručkami. Jiným zajímavým zdrojem je popis astronomické geomancie uvedený v knize Cornelia Agrippu "Čtvrtá kniha okultní filozofie". Jako důležitou součást metody uvádí "ale vždy musíte dbát na to, že se nebudete poptávat za deštivého, oblačného a větrného počasí, nebo když máte mysl zaměstnanou mnoha problémy, ani když jste právě rozzlobený. Nepřistupujte jako pokušitel nebo vysmievač, neměňte svůj dotaz ani ji nepřepisujte když jste se již začali ptát, protože to je chyba. "

Ve světě existuje řada přístupů k práci s zahalen poznáním. Když se na geomantii podíváme z širšího hlediska a pokusíme se najít a uplatnit v praxi její skrytou sílu, zjistíme, že mnohé v současnosti populární nauky a metody mají s ní mnoho společných. Ať už je to stále rozšířenější feng-šuej, čínské orákulum I-ťing nebo různé nové metody měnící staré přístupy v duchu nových světonázorů. Moderní pojetí Geomantie v evropské kultuře nejvíce prosazuje škola Hagia Chora a její čelní představitel Marko POGAČNIK. V jejich přístupu vystupuje Geomantie jako umění čtení duše Země. Jejich snaha směřuje dále, ne jen ke zkoumání člověka a jeho působení. Pokoušejí se pracovat a komunikovat se Zemí jako s živým tvorem.

Vědomá mysl se pokouší pracovat systematicky a fakta či jevy třídit. A to je také jedna z cest jak se dopracovat k výsledkům v oblasti zkoumání našich skrytých schopností. Udělejte si sami ze sebou pokus. Pokuste se najít řeč s níž můžete komunikovat se svým skrytým potenciálem. Jen na vás záleží zda zvolíte geomantický způsob, tarotový výklad, Ouija desku, andělské karty nebo něco jiného. Podstatné je najít způsob který se vám vnitřně nepříčí. Už to že jsi formulujete a dáváte otázky je laděním vědomí na sebe sama. Dbejte na to abyste souhlasili s formulací otázky na kterou hledáte odpověď. O co přesnější je otázka, o to konkrétnější smysl dostává odpověď. Zpočátku je řeč symbolů a obrazů cizí, ale opakovaným používáním se stává konkrétním zrcadlem skutečnosti. Ale stejně jako zrcadlo jen odráží realitu, není realitou samou. A samozřejmě je důležité kdo před zrcadlem stojí - to nejvíce souvisí s tím, co v něm uvidí. Jinak se vidí Narcis a jinak depresivní Puberťačka.

Cenu na takové činnosti má hlavně spojování osobního vědomí s málo určenými prostory sebe. Je to objevitelské činnost a vede k pěstování vhledu do životních situací. Naše bytost je k nám přátelská a chce pomáhat rozvoji a udržení celkové rovnováhy. Praxe vás může přivést k netušeným pokladům, které jsou zcela nablízku a vy můžete sami v sobě najít nejbližšího přítele. Geomantie se tak může stát dobrým nástrojem pro změnu vlastního života.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář