Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé/Andělologie

18. 10. 2011
Andělé ( Andělologie)
 
(Žádám čtenáře nekopírovat a nezneuživat slova jenž jsou psané . Jsou to jen zlomky příběhů a slov.
Děkuji za pochopení..)
 
Úvod
Kdo jsou Andělé:
 
Každý asi ví kdo jsou Andělé.Každý jsi je popisuje v podobách jak jsou malováni či kreslení. Nebo jak je lidi vidí obrazu svému. Jsou ruzní mají mnoho podob ne každý anděl nosí křídla či brnění v různých podobách.Existují druhy andělů to zejména Padlý
Andělé nebo Andělé nebeského kráslotví.Každý Anděl nosící svaté světlo nebo boží sílu je čast bohem, jejich pánem je otec všeho živého,neživého byli stvořeni ku pomoci hmotným bytostem aby tvořili světy pomáhali svému otci roznést po galaxii a pararelních světech světlo a lásku.Láska však byla v nesena do všech koutů vesmíru.I do hmotné urovně.Však jeden Anděl. Nazývaný dnešní dobou (Satan) či lucifer,mnoho jmen každá kultura, každá země mu říká jinak .Nosí mnoho jmen,se obrátil proti svému otci. Je mnoho příběhů a Mythologie proč tehdy vůbec započla tato velká a krutá válka proč Serafín ..syn nejblíšího otce (Stvořitele) obrátil, je mnoho spekulací.Ať už se tehdy stalo a odehrálo cokoli ( mohlo to býti k vůli moci,k vůli lásce nebo kvůli síle aby se sám stál bohem vzešel na otcův trůn.... Však jeho tajné tajmeství se stalo realitou a nakonec se nebe rozdělilo na peklo( tak tomu začali říkát křestané,kteří otom psali ve své svaté Bibli).
Tak otec (Stvořitel) vesmíru a lásky stvořil Miliardu  svatých světlých andělů. Bojovníků,Služebníků,Archandělů,Trůnu,Knížectvo,Serafíny,Panstva a další. Andělé kteří sloužili,pomáhali svému otci roznášet světlo a lásku do všech koutů,ale však andělé stvořeni svým otcem  mu pomáhali sloužit, a bránit nebe silou kterou jim dál jejich Otec.Však ne všichni byli bojovníci ne všichni disponovali velkou silou a ne každý anděl měl křídla nebo byl svatý jak píše bible. Andělé jsou láskyplní, existují jich mnoho druhů či armád a služebníků. Andělměl jen jeden úkol a to dosáhnout cíle svého pána či (otce) ve vesmíru.........Ať už se začali reikernovat poznávat světy  jako hmotné bytosti nebo začali vést ve vyšších sférách úkol který měli ,či bojovali a pečlivě strážili nebeské králoství, zahradu Edenn o kterou stále u silovně se bojuje a o duše, které jsou ve hmotných urovních v galaxiii rozsypány jako zrnko života.Nových narodů,ras či jen energie.Však dosáhnou čisté láskyysvobody pro štastné duše. To byl plán našeho Pána. Rozsypávat zrnka života,lásky,svobody vesmíru. Úvodem-Azadriel.
 
 
Andělské Rozdělení:
 
Serafové,Trůny,Síly,Knížectva,Panstva,Princové,Archandelé,Služebníci(andělé),Ctnosti,Mocnosti,Cherubini.
 
 
Jak jsem již psal ůvodem je mnoho andělů a jejich stvoření a učel.Splnit či plnit dané úkoly.Tak trošku rozepíši s dovolením podle vlastních slov, své mysli Anděli.
 
Serafové-Vládnoucí ve vysoké frekvenci  našeho pána,přímo trůnu božím v něchž zpívají svatý náš pán chvalitebný a láskyplný.Straží boží trůn svou silou lásky odvahou,odráží paprsky lásky svými mnohočetnými křídli. Mají 6 párů křídel,mocné brnění vykované s té nejdražší nebeské sýli,které jim pán dál. Jsou v blízkosti králoství kdyby nahodou armáda temných překročila svůji hráz,překonala nebeskou bránu,hlídanou Archanděli ,Princama.Serafové mohou sloužit,pomáhat lidem, mohou vést odrážet paprsky světla lásky a pravdy do všech galaxii a urovní našeho Otce či Pána vesmiru a nebe.Serafové nosící brnění s nebeské kovárny,které pro ně tvoří jejich Pánovy služební Andělé.Obývájí místo svého otce,chrání pána aby nebe a králoství nebeské se nestratilo v zapomění.Sloužící lásky Svému pánu.
 
 
Trůnové-Hlidající zahradu Edenn v něchž stráží zahradu u nebeského králoství, aby plodila  a mohl růst strom života.Trůnové jsou druh zvláštních andělů ze svou svobodnou vuli moc lidem nepomáhají spíše se starají  o zahradu či pomáhají spíše nebi než hmotným urovním.Když se zrodí či reikarnuje takový Trůn na zem, je to zaučelem poznání hmotné urovně,či rotsliné říše.Trůnové ne jenom obývají  Zahradu Edenn v podobě jakési krásného ráje,plných rostlin a vodopádu,zvířat a skal,ale také obývají své hradby aby demoni nepronikli do zahrady Edenn. Svým červeným ohněm chrání,aby demoni nepronikli skrze hradby přímo od zahrady.Trůnové,jejihcž vládnoucí hirearchie je víc než svobodná chránící zahradu a hradby nebeského králoství.TRůnové mají křídla. Nosí plamené brnění s mnohýma očima,obrysi plamene orientálních znaků znich dělá výborné strážce.Sloužící Svému Pánu.
 
 
Knížectva-Tito andělé nemají žádnou zbroj ani páry křídel nýbrž oni samotní se divají do hmotného světa hmotných dimenzíí. Ve smíru dávají svému Pánu informace otom jak se co děje ve hmotných urovních ve vesmíru.Ve svých komnatách v podzemí,pod nebeským králostvím tito andělé mohou zasáhnout přímo svou sílou na požádání do hmotných urovní  a síli do světa hmoty mohou pánu poradit co a jak učinit, jelikož byli knížectva stvořeni jako špehové či silní andělé vědění.Jejich oblečení spočívá v krásném hábytu s kapucema na hlavě a orientálníma nebeskýma znakama nebeského umění.Které pro ně tvoří služební andělé umění.
 
 
Princové jsou Válečnici stvořeni otcem jsou ženamy nebe.Jsou cvičeni proti demonům, princama s podsvětí,temných kultur nýbrž když Pán temnot může mýt Prince válečniky temnoty které pro něho pracují nýbrž i nebe jsi po několik stvoření , začalo vytvářet světlé nebeské hirearchie naslouchající rozkazům svého otce a pána nebeského králoství.Nosí oranmenty po těle, či listy a přírodnimi oranementy nebo ornamenty krásných barev či jedno barevné struktury.Neodrážejí světlo nýbrž světlo je vnich samotných. Patří do řádu armády nebeského tvoření.Připraveni vždy sloužit a hlidat, plnit  rozkazi svého otce. Princové jak sem psal nebeskýmy nadhérnýmy ženamy které jsou vybráni těma nejslinějšíma anděslkýma bytostma.Ženy jsou výbrány k lunu božím kde je místnost ohromná přímo k cvičení tvoření Princů.Tvoří chrám světla lásky,jelikož princové nemohou být zasláni po hromadě jsou jen jednotlivě, ale v případě nouze mohou být vzývány, seslány na zem jako strážci  určitého úkolu.Jejich oči jsou modré, jejich bílé dlouhé vlasy vlají ve větru,oranementy krásných barev, bez křídel ,lehká zbroj, ze silou lásky, určené pro rychlost Princů a pohybu ve všech pozemských či nebeských terénech a dimenzích. Jsou to válečnici a láskyplné bytosti. Rodí se v nebeském chrámě,plné lásky a boje.
 
Síli- Panují ve světle,nemají podoby.Jsou většinou okem nebe,které se točí . Jako energie boží. Spíše je to druh bytosti a hirearchie. Plné energie,síli k božímu králoství.Mohou vytvářet své podoby.
 
Mocnosti-Jsou to bytosti stvořené pro sílu jako těžká garda.Disponují silou nebeské magie  v zahradě Edenn jako mlha která je zažívá a dokáže komunikovat. Mocnosti mají hůl,nosící  lehké oblečení z hedvábí,Bez křídel,které spíše hlidají nebeské Síli plné energie a rajské magické zahrady,ale také disponují sílou nad zlem, aby zlo n prokouzlo mezi branamy  vesmiru.
 
 
Arachandělé-Jakýsi Manažeři nad andělama. Vůdci nebeské arámády,které Pán vybral,aby vedli,pomáhali strážit světlo,nebe a anděli.Jsou silnými bytostmi nebe.Chrání lidi a vedou andělské kůry. Jsou připraveni zasáhnout kdykoli proti demonům,či raráškům a služebnictvu podsvětí. Archandělé nesucí lásku,vůdcoství nad andělama nebeské armády.Jejich zbroj je takté vyrobená podobně jako u Serafinů a odrazí jakékoli zlo. Nosí 4 páry křídel,každý známe Archanděli jejichž jména jsou 4 nejhlavnější,jejichž jména znáte jsou nejaznmější,ale jsou i  archandělé které nejsou tolik známí.
 
 
 
Andělé-Obyčejní,někdy spodobňující s dvoumi páry křídel.Sloužíc pánu naslouchají archandělům a nebeskýmz hlasu.Sloužící lidem  ve hmotných urovních .Jejich ošacení je ruzné od obyčejné kápje až po obyčejné hedvábné,bavlněné o šacení nebo lehká zbroj proti zlu na zemi.Tito andělé postupem času mohou být povýšeni za vsé činy konání lásky či světla třeba archanděli či vyšší andělské kůry.Jsou to spíše sloužící svému otci .Mohou ochránit lidi a ukazovat jim jejich cesty.
 
 
 
Ctnosti-Posvátní andělé pomsty nebeské hirearchie,né moc krásné podoby.Nýbrž vyslanci chránit nebe a a anděly. Ctnosti jsou pokornými,andělskými bytostmi,které disponují silou chránit a strážit.Jsou většinou skrití ve svých posvátným nebeským chrámu  kde čekají tiše.Ctnosti byli stvořeni nejmocnější silou,energiemy  jako jsou Mocnosti  a sílySmichání dvou andělů,tvoření andělskými kůry proti silným demonům.Jsou to andělé pomsty, pomsta s lásk. Řev těchto andělů je silný samotní demoni z nich mají hrůzu. Láska má mnoho podob,jsou to stíny . Nosící stinovou barvu a kapje  a orientalní symboly nebeské hirearchie.
 
Cherubíni-Nejsou bojovnici jen odráží od Serafínů nebeské světlo a lásky plné moudrosti. Nosí hedvábné,krásné zdobené peřím své hábyti, tetování ve všech podobách.Jsou láskyplní, krásní. Moudré bytosti rozdavajíci odpovědi těm  k kterým se nedostanou.sou to rádci andělů,utěšitelé lidí . Něhy a lásky.
 
 
Článek napsal Azadriel. (Azi)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář